નૈતિકતા અને ગેરરીતિ

પ્રકાશન નીતિશાસ્ત્ર અને પ્રકાશન ગેરરીતિ નિવેદન

1.1 ભંડોળ

લેખન અથવા સંપાદન સહાય માટે પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ ભંડોળ લેખના અંતે સ્વીકારવું જોઈએ.

1.2 લેખક આચાર અને કોપીરાઈટ

લેખક(ઓ) એ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તૃતીય પક્ષો (દા.ત. ચિત્રો, ચિત્રો અથવા ચાર્ટ્સ) પાસેથી મેળવેલ કોઈપણ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી મેળવવાની અને શરતો મંજૂર કરવામાં આવી છે. લેખના અંતે યોગ્ય ટાંકણા કરવા જોઈએ.

1.3 સંપાદકીય ધોરણો અને પ્રક્રિયાઓ

1.3.1 સંપાદકીય સ્વતંત્રતા

સંપાદકીય સ્વતંત્રતા આદર કરવામાં આવે છે. એડિટર-ઇન-ચીફનો નિર્ણય અંતિમ છે.

1.3.2 ચોકસાઈના ધોરણો

વૈજ્ઞાનિક યુરોપિયન® (SCIEU)® સુધારાઓ અથવા અન્ય સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરવાની ફરજ પડશે. જ્યારે અન્યથા વિશ્વસનીય પ્રકાશનનો નાનો ભાગ વાચકોને ગેરમાર્ગે દોરતો હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે 'સુધારણા'નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

આ પણ જુઓ લેખક FAQs.

***

અમારા વિશે  AIMS અને સ્કોપ  અમારી નીતિ   અમારો સંપર્ક કરો  
AUTHOURS સૂચનાઓ  નીતિશાસ્ત્ર અને ગેરરીતિ  AUTHOURS FAQ  લેખ સબમિટ કરો